Organisatie

Passionate Bulkboek is dé landelijke organisatie op het gebied van Nederlandse letteren en jongeren. Passionate Bulkboek ontwikkelt activiteiten met als doel jongeren te interesseren voor culturele uitingen in het algemeen en letteren in het bijzonder. Jongeren worden zowel bereikt via educatieve projecten in het voortgezet onderwijs als vrijetijdsproducten.

Anno 2014 is Passionate Bulkboek verantwoordelijk voor de educatieve projecten Jonge Jury, De Inktaap, Dag van de Literatuur en Er Was Eens. Daarnaast organiseert Passionate Bulkboek voor docenten de Dag van het Literatuuronderwijs. Op de vrijetijdsmarkt organiseert Passionate Bulkboek Geen Daden Maar Woorden Festival en Write Now!.  Deze projecten resulteren in circa negentig uitvoeringen op jaarbasis, uiteenlopend van een workshop schrijven voor vijftien jongeren in Groningen tot de Dag van de Literatuur voor 5.000 scholieren in de Doelen te Rotterdam.

Passionate Bulkboek heeft twaalf medewerkers in dienst. Daarnaast beschikt de organisatie over een kantoor op de Culturele As in Rotterdam, zes stagiairs, twintig vaste vrijwilligers en zo’n 200 vrijwilligers die incidenteel bijdragen aan het tot stand komen van met name de grootschalige uitvoeringen. Passionate Bulkboek biedt enerzijds grote landelijke activiteiten aan in met name in haar standplaats Rotterdam, maar zoekt tevens haar doelgroep op in de regio.

Passionate Bulkboek is door de Belastingdienst aangewezen als ANBI. Dat houdt in dat bij erfenissen, schenkingen en giften aan Passionate Bulkboek en/of haar activiteiten belastingvoordelen gelden voor de gever. Download hier een document met een beknopt verslag van o.a. de doelstellingen van Passionate Bulkboek.

Jaarverslag

Bekijk online de jaarverslagen van Passionate Bulkboek:


Mogelijke voortzetting Anna Blaman Prijs

Passionate Bulkboek is in gesprek met het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland over de mogelijke overname van de Anna Blaman Prijs. Deze literaire prijs voor auteurs die zich verbonden tonen met de regio Rotterdam wordt sinds 1966 uitgereikt.

Met steun van de gemeente Rotterdam wil Passionate Bulkboek de prijs continueren. De gemeente heeft Passionate Bulkboek toegezegd dat de driejaarlijkse prijs ook in de toekomst in het stadhuis van Rotterdam uitgereikt kan gaan worden. Vorige week nog werd de prijs overhandigd aan auteur Sanneke van Hassel.

Download hier het persbericht over de mogelijke voortzetting van de Anna Blaman Prijs. 

Directeurenoverleg publiceert pamflet ‘Het Belang’

‘Het Belang’ is het gezamenlijke pamflet van alle directeuren van Rotterdamse culturele instellingen (verenigd in het Directeurenoverleg) dat onlangs werd gepubliceerd. 'Het Belang' geeft aan wat de culturele sector voor de stad zou kunnen betekenen. Aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen willen de instellingen Rotterdamse bestuurders, beleidsmakers en burgers actief betrekken bij hun ideeën over de betekenis van kunst en cultuur voor onze stad.

Download hier het pamflet 'Het Belang'.

Voor meer informatie: Reinier Gerritsen, rgerritsen@rrkc.nl.

De waarheid - in de voetsporen van Grunberg in New York

‘Prachtig café is dit, hoe heb je het ontdekt?’ ‘Arnon Grunberg heeft hier ooit zijn linkerschoen verloren.’ - Bram Esser trad in de voetsporen van Arnon Grunberg in New York.

Lees meer

Meld Je AanMeld Je Aan

Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief.
Aanmelden
Powered by Passionate Bulkboek

Passionate Bulkboek ontwikkelt activiteiten voor jongeren met als doel hen te interesseren voor culturele uitingen in het algemeen en letteren in het bijzonder. Jongeren worden bereikt via educatieve projecten in het voortgezet onderwijs en vrijetijdsproducten die zich op dezelfde jongeren richten. Lees Meer